För att boka

Hajj badal

Inom islam kan man utför hajj i någon annans namn. Det kan avse en person som har avlidit eller en person som lever men kan inte alls resa till hajj pga sjuktdom eller hög ålder. Det innebär att en individ utför hajj för den avlidne eller för en person som inte kan resa till hajj.

Vi erbjuder våra kunder hajj badal sedan många år tillbaka.
Kostnaden för hajj badal publiceras under april månad (förra året var kostnaden ca 11.000 kr).

Instruktioner:

  1. Via mail ange namn på den det avser, vänligen uppge fullständig namn.
  2. Betala in kostnaden i anvisat konto
  3. Efter hajj lämnas dokumentation som bevis på att man har utfört hajj om den personen det avser
Booking.com